Sipariş Talebi

Satın Alma İstekleri

Kitap, DVD ya da başka türde bir kaynak satın alma isteğinde bulunmadan önce, Kütüphane’nin o kaynağa sahip olup olmadığından emin olmak için inKUire’da tarama yapınız.

Kütüphane ihtiyaç duyduğunuz kaynağa sahip değilse, lütfen Library Trackit üzerinden satın alma formu doldurun ya da isteğinizi libacq@ku.edu.tr adresine e-posta ile yollayınız. Her iki durumda da, isteğe ait bilgileri barındıran bibliyografik bilgilerin tamamını istek sırasında iletiniz. Buna kitaplar söz konusu olduğunda ISBN numarası da dahildir. Lütfen adınızı, pozisyonunuzu ve akademik bölümünüzü de belirttiğinizden emin olunuz.

Öğretim görevlileri, isteklerini işaretlemiş oldukları basılı kitap kataloglarını ve listeleri de kampüs-içi posta yoluyla Suna Kıraç Kütüphanesi Satın Alma Bölümü’ne de gönderebilirler. Ancak, önerilen bir kaynağın mutlaka satın alınacağı garanti edilmediği unutulmamalıdır.

Kütüphane kullanıcılarımızdan kitap siparişi verirken, siparişlerinin satın alma ve kütüphaneye geliş süresinin uzayabileceğinin göz önünde bulundurularak planlar yapmaları beklenmektedir. Bir kaynak Türkiye içindeki kanallardan elde edilecekse, genelde 1-2 hafta içinde temin edilir. Fakat, Türkiye dışından alınması gereken kaynakların teslimi iki ayı bulabilir.

Seçim yapacaklara, bu gecikme süresini düşünerek ileriye dönük plan yapmaları önerilir. En iyi iskontolar ve kaynakların en etkin kullanımı, düzenli siparişlerin rutin bir biçimde işleme sokulmasıyla elde edilebilir.

Öğretim üyeleri derslerinde kullanacakları ders kitapları için siparişte bulunmaları gerekmediğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Kütüphane her dönem başlangıcından önce KUAIS’i kontrol eder ve kampüsteki bütün sınıflarda ders kitabı olarak kullanılacak kaynakları sipariş eder.

Öğretim üyesi bir veri tabanının tamamı gibi, daha büyük çaplı bir satın alımla ilgileniyorsa Kütüphaneyle libacq@ku.edu.tr adresinden iletişime geçebilir.

Çok sayıda kaynağın isteneceği durumlarda – örneğin, birkaç yüz yeni kaynağa ihtiyaç duyan yeni bir programın ya da bölümün açılmasıyla – bu tür istekler Ekim ayında, yıllık bütçe döneminin sonu gelmeden önce belirtilmelidir.

Belli bir Tarihten Önce İhtiyaç Duyulacak Kaynaklar

Bazı durumlarda kaynaklara derhal ihtiyaç duyulmaz, ama belli bir tarihten önce elde edilmeleri gerekebilir. Seçim yapacaklar sipariş formlarında bu tür zaman kısıtlamalarını belirtmelidirler. Bu durumda kütüphanenin sipariş bölümü çalışanları, bu materyali edinmenin en iyi yolunu bulacak kadar bilgi edinmiş olur. Bu tür siparişler zaman zaman acil sipariş prosedürleriyle işleme sokulmak durumunda kalır, fakat bazı durumlarda masrafı azaltma amaçlı bir yaklaşıma da ihtiyaç duyulabilir.

Derhal İhtiyaç Duyulan Siparişler

Elbette, materyallere acil olarak ihtiyaç duyulduğu zamanlar da vardır. Belli bir sipariş için bu durum geçerli olduğunda, seçim yapacaklar sipariş formunda durumun aciliyetini belirtmelidirler. Sizden acil isteklerinizi sınırlı tutmanızı rica ediyoruz. Satın Alma Bölümü personeli bu tür bütün siparişlere özel muamelede bulunur. Bu işlemler birçok telefon görüşmesini ve özel teslim ayarlamalarını gerektirebilir. İskontolar kaybedilir ve her zaman ek ücretlerin ödenmesi gerekir. Kütüphane çalışanları, materyal Kütüphane’ye teslim edildiğinde ve materyalin durumuyla ilgili önemli bir bilgi geldiğinde, istek sahibine bilgi verir.

Rezerv Siparişleri

KU öğretim üyeleri rezerv siparişlerini Library Trackit üzerinden yapılabilmektedirler. Bir kaynağı sipariş etmeden önce, Kütüphane o kaynağın halihazırda elimizde olup olmadığını ve kampüsteki Pandora kitabevinin elinde ulaşılabilir bir kopya bulunup bulunmadığını kontrol eder. Halihazırda kampüste bulunmadığına ve sipariş edilmesinin gerektiğine inandığınız kaynaklara ihtiyacınız varsa, lütfen siparişinizi olabildiğince erken veriniz. Zira kaynağın standart kanallardan gönderilmesi iki ayı bulabilmektedir.