Açık Erişim Dergilerin Seçimi ve Yağmacı Yayıncılık Webinarı
(Açık Erişim)

Neden ORCID iD’ye İhtiyacınız Var: Akademisyen ve Araştırmacılara Faydaları
(Araştırmacı ID)

Qualtrics ile Anket Hazırlama (İngilizce)
(Anket Hazırlama)

Araştırma Etkinizi Ölçün: Scopus, CiteScore ve SciVal
(Bibliometri ve Atıf Analizi)

Web of Science ile Araştırma Etkinizi Ölçün
(Bibliometri ve Atıf Analizi)

İşletme Bölümü için İkincil Veri Kaynakları (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler)

Yeni Başlayanlar İçin EndNote X9
(Kaynakça Yönetimi)

Chicago Stil El Kitabı 17. Edisyon (İngilizce)
(Kaynakça Yönetimi)

Kütüphane Dünyasında Yolunuzu Bulun!
(Kütüphane Kullanımı)

Yeni PubMed; Kullanımına Yönelik İpuçları ve Püf Noktaları
(Araştırma Yöntemleri)

Mendeley ile Atıf Yönetimine Giriş
(Kaynakça Yönetimi)

Zotero ile Atıf Yönetimine Giriş
(Kaynakça Yönetimi)

EBSCO Kolay Arama İpuçları (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

KU-SIGN ve Kütüphane Webinarı – Modül 1: Araştırmaya Giriş
(Konuya Özel Eğitimler) (KU-SIGN)

KU-SIGN Modül2: Araştırma Trendleri ve Dergilerin Etki Faktörü Ölçümleri
(Konuya Özel Eğitimler) (KU-SIGN)

KU-SIGN Modül3.1: Kaynakça Yönetim Programı Mendeley
(Konuya Özel Eğitimler) (KU-SIGN)

KU-SIGN Modül3.2: EndNote Kullanım Webinarı
(Konuya Özel Eğitimler) (KU-SIGN)

KU-SIGN Modül4: Elsevier Etkin Yayın Hazırlık Süreci
(Konuya Özel Eğitimler) (KU-SIGN)

Google Akademik Kolay Arama İpuçları (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Hukuki Araştırmaya Giriş Webinarı
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Dijital Koleksiyonların Kullanımına Yönelik Önemli İpuçları (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

TRDizin ve Dergipark Akademik Webinarı
(Araştırma Yöntemleri)

DeGruyter Webinarı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

iThenticate: İntihal, İhlal, Benzerlik Webinarı
(Konuya Özel Eğitimler)

Evde Arşivcilik
(Konuya Özel Eğitimler)

Uluslararası İlişkiler Alanında
Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Dergi Değerlendirme Kriterleri
(Bibliometri ve Atıf Analizi)

The Thesaurus Linguae Graecae (TLG) Webinarı (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Mühendislik Alanında Bibliyometrik Veritabanları: Scopus, Web of Science (İngilizce)
(Bibliometri ve Atıf Analizi) (Araştırma Yöntemleri)

Yükselen Trendler ve Araştırma Performansı: Scival (İngilizce)
(Bibliometri ve Atıf Analizi) (Araştırma Yöntemleri)

Fen Bilimlerinde Bibliyometrik Veritabanları: Scopus, Web of Science (İngilizce)
(Bibliometri ve Atıf Analizi) (Araştırma Yöntemleri)

Eğitmenler için Turnitin Online Eğitimi (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler)

Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Literatür Taraması
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Tezler ve Doktora Projeleri için Turnitin (Tez danışmanları ve Lisansüstü Öğrencileri) (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler)

ELC için Kütüphane Kaynakları Eğitimi
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Patrologia Graeca Webinarı (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Sanat ve Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler Alanında Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Alanlarında Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

MLA, APA, IEEE: Hangi Alıntı Stilini Kullanmalıyım? (İngilizce)
(Kaynakça Yönetimi)

Fen Bilimleri Alanında Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

İşletme Bölümü için Veri Kaynakları (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Euromonitor Passport Veritabanı: Uluslararası Araştırmanızın Başlangıç Noktası (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Mühendislik Alanında Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

The Artstor Digital Library Webinarı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

EMIS’i Keşfetmek (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Nexis Uni Webinarı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) Webinarı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Archives Unbound Webinarı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Covid-19: Zor Zamanlarda Güvenilir Bilgiyi Aramak
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

İşletme Alanında Literatür Taraması (İngilizce)
(Konuya Özel Eğitimler) (Araştırma Yöntemleri)

Sanat ve Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler Alanında Dergi Değerlendirme Kriterleri: Journal Citation Reports ve CiteScore
(Bibliometri ve Atıf Analizi)

Sanat ve Beşeri Bilimler ile Sosyal Bilimler Alanında Bibliyometrik Veritabanları: Scopus, Web of Science
(Bibliometri ve Atıf Analizi) (Araştırma Yöntemleri)

“Verilerle Başa Çıkmak”: Araştırma Verilerinin Yönetimi
(Araştırma Verilerinin Yönetimi)

TÜBİTAK ARDEB 1001 Destek Programları Veri Yönetim Planı Eğitimi
(Araştırma Verilerinin Yönetimi)

Endnote 20 Kullanıma Başlarken (İngilizce)
(Kaynakça Yönetimi)

MATLAB Teknolojilerine Giriş (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

Akademisyenler ve Araştırmacılar için MATLAB Araçları (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

Dr. Ertuğrul Başar ile “Bilimsel Yazma Sanatı: Mühendislik Perspektifi” Semineri (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

EconBiz ile Tanışın: Öğretim Üyeleri ve Öğrencilere Yönelik İşletme ve Ekonomi İçin Bir Arama Portalı (İngilizce)
(Araştırma Yöntemleri)

Preprints and Postprints: Araştırma Yayın Döngüsünü Yönetme (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

Tezinizi Makaleye Dönüştürmek (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

Yeni Başlayanlar için Araştırma Posteri Oluşturma (İngilizce)
(Araştırma Becerileri Oluşturma)

Bağlantılı Açık Veri & Kültürel Miras Çalışmaları (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonlar (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

Ağ Analizi ve Ulusal Koleksiyon Oluşturma: Charles Lang Freer Örneği (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

Açık Erişim Yayıncılıkta Sürdürülebilirlik Arayışı (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

Arkeoloji’de Bilgi Kaynakları ve Literatür Tarama
(Library Digital Scholarship Program)

Ayasofya Altındaki Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Modellenmesi ve Tarihi Su Temini İçin CBS Uygulamaları (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

Araştırma Verilerinin Beş Boyutu (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)

QGIS Kullanarak Mekansal Verilerin Üç Boyutlu Görselleştirilmesine İlişkin Uygulamalı Çalıştay (İngilizce)
(Library Digital Scholarship Program)