Üniversite Başarısı için Kütüphane Bilgi Okuryazarlığı ve Araştırma Becerileri Dersi ile öğrenciler bilgi okuryazarlığı becerileri kazanacak ve akademik dürüstlük ve etik standartları göz önünde bulundurarak uygun bilgi kaynaklarını tespit edebilecek, bulabilecek, değerlendirebilecek ve kullanabilecektir.

LIB102 Online Kütüphane Dersi, UNIV101 Seminerlerinin bir parçasıdır. LIB102 dersinin seçilebilmesi için LIB101 dersinin tamamlanması zorunludur.

Üç modülden oluşan LIB101’e, Blackboard sistemi üzerinden erişilebilir.