Bağışlar

Bağışlar
Kütüphane’ye herkes yeni ya da kullanılmış kitap, dergi, görsel-işitsel kaynak vb. gibi materyalleri bağışlayabilir.

Bağış Koşullarımız
Bir kaynağın koleksiyona kabul edilmesi aşağıda belirtilmiş koşullara uygun olmasına bağlıdır:

  • Kütüphane’ye yapılacak bağışların varsa bir listesi teslim alınmadan önce Kütüphane kataloğu ile karşılaştırılmak üzere istenir. Aksi takdirde (büyüklüğüne göre, birkaç kolilik bir bağış ise direkt olarak alınır) bağışlar yerinde görülür ve incelenir. Kondisyonları açısından ve konusal olarak kütüphane koleksiyonuna uygun bulunursa bağış kabul edilir.
  • Kabul edilen büyük bağışlarda karşılıklı Materyal bağış sözleşmesi imzalanır ve sözleşmeler saklanır.
  • Kütüphane her türlü bağışta seçici olmak durumundadır ve bağış teslim alındığında Kütüphane koleksiyonla ilgili en uygun kararı verme hakkına sahiptir. Koleksiyona dahil edilmeyecek bağışlar için öncelikle başka kütüphanelere ya da kurumlara gönderilme yoluna başvurulmaktadır.
  • Alınan bağışların temiz, yazılı-çizili olmayan ve iyi korunmuş/tamir edilmiş, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki eğitim/araştırma çalışmalarıyla ilgili ve lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
  • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
  • Bağışların lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
  • Birçok süreli yayına elektronik erişim olması nedeniyle, Kütüphane basılı süreli yayınların bağışlarında daha seçicidir. Genellikle 5 yıldan kısa bir süreyi içeren veya devamı olmayan süreli yayınlar tercih edilmez ya da Kütüphane’nin mevcut abonelikleri arasındaki eksiklerin tamamlanması veya hasarlı olanların değiştirilmesi yoluna gidilerek bağışlar değerlendirilir.
  • Kişisel abonelikler yoluyla alınan süreli yayın bağışları Kütüphane’ye kabul edilmez.
  • Bağışların özel ve ayrı bir odada ya da açık raflarda bir arada tutulması isteği hiçbir koşulda kabul edilmez.
  • Bağış yapacak olan kişilerden bağış yapılacak materyalin değerine uygun olarak sağlık raporu istenebilir.

Nasıl Bağış Yaparım?
Bağış isteklerinizi ve sorularınızı libdonation@ku.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bağış Sonrası İşlemler
Bağışlar Kütüphane’ye iletildikten sonra Kütüphane’nin malı sayılır ve bağışçıya hiçbir koşulda geri verilmez. Ancak herhangi bir gerekçeyle koleksiyona kabul edilmeyenler geri iade edilebilir. Bu uygulama için de, bağışçının ön görüşme esnasında bu isteğini belirtmesi ve Materyal Bağışı Sözleşmesindeki ilgili alanı işaretlemesi gerekir. Gönderilen bağışlar Kütüphane’ye kabul edilirse, durum bağışçıya Kütüphane Müdürü tarafından imzalanan resmi bir mektup ile geciktirmeden bildirilir.

Kütüphane’ye yapılan büyük bağışlarda kitabın iç ya da arka kısmına bağışçının isminin yazılması (100 kitap ve üzeri), web sayfasından bağışçının ismine göre listesinin sunulması (500 kitap ve üzeri) ya da bağışçının isminin pirinç plakaya yazdırılarak Kütüphane Bağış Panosu’a asılması (1000 kitap ve üzeri) gibi bağışçıyı hatırlatacak yollar izlenmektedir.

Bağış kitap listelerine bu linkten ulaşabilirsiniz.