Üniversite düzeyinde yazım bilgisi konusundaki belirsizlik, öğrencilerde kaygı ve bunalmaya yol açabilir. Daha iyi notlar ve akademik başarı için en iyi yollardan biri de dikkatlice yazılmış çalışmalarınızdır.

Akademik yazım, resmi yazılarda ve derslerdeki diğer değerlendirmeler için kullanılan yazı biçimidir. Akdemik yazımın resmi dil, mantıksal bir yapı ve kanıtlarla desteklenmiş olması gibi gereklilikleri vardır. Üniversite hayatınız boyunca öğrenmeniz ve geliştirmeniz gereken bir beceridir.

Akademik yazımın genel amacı, bir konu hakkındaki bilgileri net anlaşılabilecek şekilde sunmaktır. Sizin, bir öğrenci olarak, yazdıklarınız düşüncelerinizin temsilidir. Bu nedenle, okuyucunuzu (profesörünüz, sınıf arkadaşlarınız, potansiyel eleştirmenler vb.) ne hakkında konuştuğunuzu anladığınıza ikna etmeniz için yazmanın en iyi yolunu öğrenmeniz önemlidir.

Kütüphane’nin katkısı

Akademik yazım güvenilir kaynaklarla desteklenmelidir. Kütüphane bilgi ihtiyaçlarınızı araçlar, kaynaklar ve hizmetler ile karşılamak için yanınızda. Akademik yazımın çeşitli yönleriyle ilgili bilgileri içeren Konu Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.

Akademik yazım dersleriniz (ACWR) için size temel kavramları tanıtan, konunuzu nasıl analiz edeceğinizi, kaynakları nasıl değerlendireceğinizi ve bunları nasıl sentezleyeceğinizi gösteren özel eğitimler sunuyoruz.

Öğrenciler için planlanmış ACWR oturumlarımızı bulmak için, lütfen Eğitim ve Seminerler Takvimini kontrol ediniz.

ACWR Kütüphane oturumları düzenlemek isteyen öğretim üyeleri, Library Trackit üzerinden eğitim isteği yapabilmektedirler.