Elektronik Kaynakların Yasal Kullanımı

Elektronik dergiler ve veri tabanları gibi dijital ürünlerin kullanımları lisans anlaşmaları ile koruma hüküm altına alınmıştır. Suna Kıraç Kütüphanesi, ANKOS, EKUAL ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, kaynaklar sadece kişisel araştırma ve bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca elektronik kaynaklara uzaktan erişim, bu lisans anlaşmaları nedeni ile Koç Üniversitesi’ne mensup öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile sınırlandırılmıştır.

Yasaklanmış aktiviteler aşağıdaki gibi olmakla birlikte bunlarla sınırlı da değildir:

  • Kütüphane’nin elektronik kaynaklarından sağlanan dosyaların ya da verilerin, basılı ya da elektronik olarak kopyalanan Koç Üniversitesi mensubu olmayan kişilerle paylaşılması
  • Kütüphane’nin elektronik kaynaklarından sağlanan materyallerin, herkesçe erişilebilen web sayfalarına, bloglara ya da diğer çevrimiçi ortama gönderilmesi
  • Elektronik kaynakların ticari amaçlarla kullanılması (örneğin; elektronik kaynakların bu kaynaklara erişimi olmayan kişilere ya da organizasyonlara satılması)
  • Kütüphane’nin kaynakları ile erişilebilen materyallerinin sistematik indirilmesi

Yukarıda belirtilen bu tarz davranışlar, Koç Üniversitesi mensuplarının lisanslı elektronik kaynaklara erişimini tehlikeye atmaktadır. Web aktiviteleri yayıncılar ve aracılar tarafından izlenebilir ve lisans sözleşmelerinin ihlali, verilen hizmetin iptal edilmesine ve kurumun cezalandırılmasına neden olabilir.

Lisanslı kaynakların kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir kütüphaneci ile iletişime geçiniz. Danışma masasında bulunan bir kütüphaneci ile yüz yüze görüşebileceğiniz gibi, liberesources@ku.edu.tr adresine elektronik posta da gönderebiliriniz.