Suna Kıraç Kütüphanesi’nde (SKL) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SDG) daha iyi anlamak ve kütüphane hizmetlerinin kalitesini artırmak için farklı uzmanlık alanlarına ve ilgi alanlarına sahip kütüphane personeli tarafından SKL Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, 2023 yılı başından beri faaliyetlerini yürütmektedir. Komitenin temel amacı, çeşitli hizmetler, etkinlikler ve eğitim oturumları düzenleyerek sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına dikkat çekmektir.

SKL, SDG’leri benimsemekte ve hizmetlerini bu doğrultuda uyumlu hale getirmekte ve geliştirmektedir. SKL, farklı SDG’ler çerçevesinde yüksek kaliteli eğitime ve etkinliklere eşit erişim imkanı sunmayı hedeflemektedir. Komite, sürdürülebilirlikle ilgili etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmayı, eğitimler düzenlemeyi ve sürdürülebilirlikle ilgili hizmetler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, SKL sürdürülebilirlik komitesi ulusal ve uluslararası girişimleri takip eder ve bu çalışmalara destek vermektedir. Komite üyeleri, sürdürülebilirlik alanındaki araştırmaları, etkinlikleri ve diğer gelişmeleri yakından takip eder. Ayrıca, sürdürülebilirlikle ilgili politika ve düzenlemelerin geliştirilme ve uygulama süreçlerine katkıda bulunurlar. Toplumsal ve çevresel sorumlulukların bilinci ile komite, sürdürülebilirlik alanında ilerlemeyi teşvik etmekte ve Koç Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik politika ve stratejilerine destek vermektedir.

Suna Kıraç Kütüphanesi Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri:

  • Tuba Akbaytürk
  • Kamil Yeşiltaş
  • Sina Mater
  • Mustafa Ergül
  • N. Defne Gier
  • Dr. Remziye Boyraz Seyhan
  • Ebru Gönül Türk

SKL Sürdürülebilirlik Komitesi Faaliyetleri:

Komite, sürdürülebilirlik unsurlarını ve hedeflerini rutin süreçlerde ve bazı politikalarda kullanılmaktadır. Kaliteli eğitim ve bilgiye erişimde eşitsizliği azaltmak adına Açık Erişim ilkelerini benimsenmektedir. Aynı yaklaşımla koleksiyon geliştirmede basılı kaynaklar yerine öncelikle e-kaynaklar tercih edilmektedir. Koleksiyon geliştirmede kağıt tüketimine dikkat edildiği gibi kütüphane genelinde fotokopi yerine tarayıcı cihazların kullanımı teşvik edilmektedir.

Ayrıca kullanıcılar arasında farkındalık oluşturmak adına kütüphane tarafından verilen bilgi okuryazarlığı eğitimlerinde SDG’lerle ilişkili anahtar kelimeler kullanılmaktadır. Örneğin “iklim değişikliği, “cinsiyet eşitliği” ve “sürdürülebilir ekonomi” gibi anahtar kelimeler kullanılarak, katılımcıların farklı hedefler konusunda farkındalığı arttırılmaya çalışılmaktadır.

Gerçekleştirilen SDG Etkinlikleri:
IFLA Section: Environment, Sustainability and Libraries

IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section (ENSULIB) Bülten Yazısı (Aralık 2023, s. 20)

Devamını Oku
IFLA Section: Environment, Sustainability and Libraries

IFLA ENSULIB (Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü) tarafından yayımlanan ``Yeşil Bir Kütüphane Nedir?`` başlıklı makalesinin çevirisi.

Devamını Oku
IFLA Section: Environment, Sustainability and Libraries

IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section (ENSULIB) Bülten Yazısı (Haziran 2023, s. 24)

Devamını Oku
SDG Hedefleri Entegre Edilmiş Konu Rehberleri

SDG'lerle (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) ilgili Konu Rehberleri hazırlamak

Devamını Oku
Açık Erişim Politikası

Açık Erişim (AE) araştırma çıktılarına yayıncıların telif hakkı kısıtlamaları olmadan doğrudan, ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişim imkanı sağlar. Ayrıca bu yayınların görünürlüğünü büyük ölçüde arttırır.

Devamını Oku