Konu uzmanı kütüphaneciler akademik departmanlar ve kütüphane arasındaki temel bağlantıyı sağlar. Bilgi okuryazarlığı, bilimsel iletişim, veri referansı ve koleksiyon geliştirme konularında en iyi uygulamaları sergileyerek, araştırma yaşam döngüsü boyunca fakülte üyeleri ve öğrencileri destekler.

Konu uzmanı kütüphaneciler tarafından sağlanan hizmetler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Kütüphane’de düzenlenen, müfredata göre uyarlanmış ve derse dahil edilmiş, belirli konu eğitimleri ve çalıştayları (kaynaklar, araçlar, araştırma stratejisi vb.) -> Eğitim planlamak için Araştırma Desteği Randevu Talep Formu’nu doldurabilirsiniz.
  • Araştırma etkisi
  • Araştırmacı Kimliği (ORCID iD profili)
  • Araştırma desteği (derinlemesine disipline özgü araştırma danışmanlığı ile Kütüphane kaynakları ve akademik iletişim hizmetleri için destek)
  • Bilimsel yayıncılık (ipuçları ve düzenlemeler)
  • Açık Erişim uygulamaları (Kurumsal Arşiv)
  • Koleksiyon geliştirme (Kütüphane koleksiyonlarının değerlendirilmesine, bakımına, geliştirilmesine ve satın alma bütçelerinin yönetilmesine katkı)