Kütüphane Davranış Kuralları

Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi’ndeki eğitim ve öğretim faaliyetini desteklemek için kaynaklar ve hizmetler sunar. Kütüphane, akademik topluluk üyelerinin üretken bir araştırma ve çalışma yapabilmeleri için elverişli ortamı oluşturmaya ve bu ortamın devamlılığını sağlamaya da çalışır.

Bu atmosfere katkıda bulunmak ve diğer kullanıcılara saygı göstermek Kütüphane kullanıcılarının sorumluluğundadır. Bu sebeple, kullanıcıların kütüphane davranış kurallarına bağlı kalmaları ve diğer kullanıcıların çalışmalarına ya da araştırmalarına olumsuz etki yapabilecek her tip kabul edilemez davranıştan kaçınmaları gerekmektedir.

Kütüphanede yasak olan aktiviteler aşağıdaki gibi olmakla birlikte, bunlarla sınırlı da değildir:

  • Yüksek sesle konuşmak.
  • Cep telefonu ile konuşmak.
  • Kütüphanede yüksek sesle müzik dinlemek, video izlemek ve Skype ya da Gtalk gibi programları kullanmak. Lütfen, işitsel unsurlar ya da videolar için kulaklık kullanın.
  • Kütüphane’ye yiyecek ve içecek getirmek (su ya da ağzı kapalı içecekler getirilebilir).
  • Mobilyaların yerini değiştirmek.
  • Kütüphane’de uyumak.
  • Çalışma alanlarını kirli ve pis bırakmak.
  • Kütüphane materyallerine ve ekipmanlarına zarar vermek ya da onları kötü kullanmak.
  • Kütüphane’de kişisel eşyalar ile yer tutmak. 30 dakikadan fazla kullanılmayan masalar boşaltılarak, yer gereksinimi duyan diğer öğrencilerin kullanımına sunulur.
  • Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ile sağlanmakta olup ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde Kütüphane görevlilerinin çantanızı veya eşyalarınızı arama hakkı doğacaktır.

Tüm Kütüphane kullanıcılarının yukarıda belirtilen şekilde davranmalarını ve kampüste bulunan herkes için, üretici çalışmalara ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olacak bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmalarını umuyoruz.