Suna Kıraç Kütüphanesi Eğitim Programları sayfasına hoşgeldiniz

Suna Kıraç Kütüphanesi olarak temel amacımız öğrencilerin eleştirel düşünme ile araştırma becerilerinin gelişmesini ve güçlendirilmesini teşvik etmektir. Çeşitli eğitimler, çalıştaylar ve seminerler aracılığıyla, öğrencilerin hem bilgi kaynaklarını bağımsız bir şekilde kullanabilmesine hem de edindikleri araştırma yetkinliklerini akademik çalışmalarına, yaşamlarına ve kariyerlerine entegre edebilmelerine yardımcı oluruz.

Kurumumuzun ve hizmet sağlama modelimizin bir diğer önemli parçası da eğitim tasarımı ile bunların sunumunda fakülte üyeleri ile iş birliği halinde olan Konu Uzmanı Kütüphaneciler ekibinin oluşturulmuş olmasıdır.

Bu bölümlerde Kütüphane’nin Üniversite araştırma ve eğitim misyonuna yönelik faaliyetleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Kütüphane’nin sunduğu araçlar, eğitimler ve bireysel araştırma desteği gibi hizmetlere buradan ulaşılabilir. Ayrıca çalışma alanınızdan sorumlu kütüphaneci bilgileri de bu bölümde yer alır.

İletişim:

askalibrarian@ku.edu.tr

+90 212 338 1317