Tarihi Nasıl Arşivliyoruz ?

Arşivler bilgiyi koruyarak, kişi, toplum ve kültür belleğinin oluşuma katkı sağlarken, bazen güzel tesadüfleri de ev sahipliği yaparlar. Suna Kıraç Kütüphanesi El Yazmaları Koleksiyon’unda bulunan  297 No.lu cildin 152a kodlu sayfasında 1201/1786-7 ile 1212/1797-8 senelerinde 10 yıl arayla meydana gelen gün ve ay tutulmasına dair iki adet Türkçe not vardır. Birinci notta Karamanlı ile İçelli’nin çimen kavgası ettikleri gün, gün tutulması olduğu, ikinci notta ise Pazvantoğlu ile Ali Paşa’nın kavga ettikleri sene ay tutulması olduğu kaydedilmektedir.

Aşağıda Tutulma ile ilgili notun bulunduğu kısmı inceleyebilir, El yazması ile ilgili tüm detaylara ise buradan erişebilirsiniz.

Gün ve ay tutulmasına dair iki not (hicri 1201 ve 1212)