ACWR101 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ARHA500 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

LAW10X: Hukuki Araştırmaya Giriş

ACWR103 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ACWR106 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ACWR107 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

GSSSH Sosyal ve Beşeri Bilimlerde
Bilimsel Dergi Seçim Kriterleri (İngilizce)

ACWR104 Kütüphane Oturumu (İngilizce)