ACWR101 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ARHA500 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

LAW10X: Hukuki Araştırmaya Giriş

ACWR103 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ACWR106 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ACWR107 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

GSSSH Sosyal ve Beşeri Bilimlerde
Bilimsel Dergi Seçim Kriterleri (İngilizce)

ACWR104 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ASIU124 Kütüphane Oturumu (İngilizce)

ARHA121 Kütüphane Oturumu (İngilizce)