Müfredat Tabanlı Kütüphane Eğitimi; bir konunun, kaynaklar ve araçlarla pratik uygulamalarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi söz konusu olduğunda önemlidir. Kütüphane, özelleştirilmiş seminerler ile çeşitli sınıflara katılmaktadır.

Sıkça düzenlenen seminerlerden bazıları:

  • ARHA 221 – Açıklamalı kaynakça oluşturulması
  • MKTG 401 – Pazarlama ve Ticaret ile ilgili ikincil veri kaynağı
  • BUSA499 – Belirli veritabanlarını ve çevrimiçi kaynakları kullanarak eksiksiz bir iş planının oluşturulması
  • Lisansüstü Öğrenciler İçin Hukuk Kaynakları: Bilimsel makale ve içtihatlara erişimin en kolay yolu

 

Unutmayın!

Planlanmış Bilgi Okuryazarlığı eğitimleri için, Eğitim ve Seminerler Takvimi

Library Trackit üzerinden “Request a Library Training” seçeneği ile eğitim talebinde bulunabilirsiniz.