Dijital çıktılar, metinsel kayıtlar, görsel veya ses gibi materyaller, bilimsel araştırmaların temel kaynağıdır ve sıklıkla araştırma sonuçlarını doğrulamak için kullanılır.

Araştırma verileri, araştırmanın sorularına verilen cevapları destekleyen ve araştırma bulgularını doğrulamak için gerekli olan kanıtlardır. Veriler, araştırma disiplinlerine özgü, çeşitli biçimlerde ve türde olabilir. Yayınların yanısıra, araştırmaya ait verilerin de paylaşılması, bilimsel araştırmanın etkisini, geçerliliğini, tekrarlanabilirliğini, etkinliğini ve güvenilirliğini artırdığı gözlenmektedir.

Açık veriler ise, herhangi bir telif hakkı, patent veya diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmayan ücretsiz olarak kullanılabilen, yeniden üretilebilen ve dağıtılabilen veriler olarak tanımlanır.

Kütüphaneler, kamu kaynakları veya üniversiteler tarafından desteklenen bilimsel araştırmalarla üretilen yayınları, verileri ve diğer entelektüel ürünleri (tezler, ders materyalleri, çalışma raporları vb.) akademik kurumsal arşivlerinde toplamak organize etmek, korumak ve erişime sunmakla görevlidir.

Ulusal düzeyde Türkiye’deki gelişmelere baktığımızda, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Açık Bilim Politikasını yakın zamanda ilan etti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden elde edilen yayınların ve araştırma verilerinin yönetimi, depolanması, arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital olarak korunması, TÜBİTAK’ın Açık Bilim Politikası çerçevesini oluşturmaktadır.
Koç Üniversitesi Açık Bilim Politikası

Koç Üniversitesi, 2019 yılı itibariyle, Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından Koç Üniversitesi fakülteleriyle birlikte çalışmak üzere danışmanlık, eğitim ve kaliteli veri altyapısı sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler ile iyi veri yönetimini sağlamak üzere yürütülecek olan kendi Araştırma Veri Yönetimi Pilot projesini başlatmıştır.

Araştırma verileri politikası bağlamında, araştırmacılarımızın, mevcut araştırma verilerini, uygun şekilde belgelemeleri ve Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi’nin prosedürlerine göre paylaşılmasını sağlamaları beklenmektedir. Koç Üniversitesi, onaylanmış kalite standartlarını (OpenAIRE, FAIR veri ilkeleri ile uyumlu) Avrupa Açık Bilim Bulutu ile bağlantılı olarak karşılamaktadır.

Araştırma verileri politikası ile, Koç Üniversitesi’nde üretilen yüksek kalitedeki araştırma verilerinin yönetimi ve açık erişime açılması desteklenmektedir (KU Açık Bilim Politikası-link). Hazırlanan politika çerçevesinde, araştırma veri paylaşımının Koç Üniversitesi’ndeki araştırmacıların ve akademik çalışmalarının görünürlüğünün artırılması ve fon sağlayıcı kuruluşların ve yayıncıların araştırma veri yönetimi konusundaki taleplerinin karşılanması hedeflenmektedir.

Koç Üniversitesi Açık Bilim Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Araştırma Veri Yönetimi Hizmetleri


Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi, 2012 yılından beri Koç Üniversitesi araştırmacı ve öğretim üyelerinin yayınlarını içeren elektronik bir arşivdir. Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından yönetilen arşiv, Koç Üniversitesi araştırmalarının görünürlüğünü artırmakla birlikte üniversite araştırmalarını ve bilimsel çıktılarını dijital ortamda korunmasını sağlamaktadır. Kurumsal Arşivde, açık erişimli makalelerin yanısıra, konferans tutanakları, tezler, çalışma ve teknik raporlar gibi diğer materyal türleri de saklanabilmektedir.

Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi’ne ulaşmak için: librarydigitalcollections.ku.edu.tr/collection/kuir/

Kurumsal arşiv çalışmaları kapsamında, Koç Üniversitesi öğretim üyesi, araştırmacı ve doktora öğrencilerimizin, her yıl yayımlanan makalelerinin Post-Print versiyonlarını açık erişim mail adresimize göndererek kurumsal arşive eklenmesini sağlayabilirsiniz. openaccess@ku.edu.tr

2019 yılı itibariyle, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivinde bulunan akademik yayınlarınız ile ilişkili araştırma verilerinin toplanması ve açık erişime sunulması amacıyla Araştırma Verileri Pilot Projesi de başlatılmıştır. Koç Üniversitesi, YÖK’ün son dönemde aldığı kararlar doğrultusunda geliştirdiği açık bilim politikası çerçevesinde, akademik araştırmanız sırasında şayet veri topladıysanız, tüm veriyi sizden istenecek formatta mümkün olan en kısa sürede arşive göndermeniz beklenmektedir.

 

Suna Kıraç Kütüphanesi, araştırma veri yönetimi hizmetleri kapsamında öğretim üyesi ve araştırmacılarına aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

  • Avrupa Birliği ve diğer fon sağlayıcı kuruluşların talep ettiği veri yönetim planlarının hazırlanması
  • Verileriniz için kalıcı bir DOI numarası, ve URL adresinin oluşturulması
  • Verilerinizin 15 yıl güvenli bir altyapı ile korunması

 

Verilerinizi Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi’nde yayımlamanız için 5 sebep:

  1. Kariyerinizde görünürlük ve prestij
  2. Araştırma alanınızdaki etkinizin artması
  3. Yeni network fırsatları yakalamak
  4. Daha kolay fon bulma olanağı sağlaması
  5. ERC, TÜBİTAK vb fon sağlayıcı kurumların bilimsel yayınların açık erişime açılması yönündeki taleplerinin karşılanması

 

 Araştırmacılar için hazırladığımız, Koç Üniversitesi Araştırma Veri Yönetimi Rehberi’ni konu rehberimizde bulabilirsiniz.

 

* KU Kurumsal Arşivine eklenen yayınlarınıza OpenAire, OpenDOAR ve re3data.org gibi uluslararası arşiv platformlarından erişilebilmekte ve yayınlarınız indirilebilmektedir. Suna Kıraç Kütüphanesi, araştırmacılarımızın istek yapması durumunda arşivimizin kullanım istatistiklerini sağlayabilmektedir.