GIS

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) her türlü coğrafi veriyi toplamak, depolamak, kullanmak, analiz etmek, yönetmek ve sunmak için tasarlanmış sistemlerdir. Bu teknolojinin anahtar kelimesi Coğrafya – bu, verilerin bir kısmının mekansal olduğu anlamına gelir.

GIS uygulamaları hem donanım hem de yazılım sistemlerini içerir ve gücü katmanlar arasındaki uzamsal ilişkileri analiz etme kabiliyetinde yatmaktadır. Dijital veriler de GIS’e girilebilir.

GIS’nin işlevleri arasında; veri girişi, veri görüntüleme, veri yönetimi, bilgi alma ve analiz bulunur.

ArcGIS haritalarla ve coğrafi bilgilerle çalışmak, haritalarınızı kolayca ve hızlı bir şekilde yapmak, ortak çalışmak ve haritalarınızı başkalarıyla paylaşmak için kullanılan en yaygın coğrafi bilgi sistemidir.

Library Trackit üzerinden bilgi ve destek alabilirsiniz.