Koleksiyonlar

Suna Kıraç Kütüphanesi Koleksiyonları, öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla bir araya getirilmiş basılı kitap ve dergilerin yanı sıra elektronik dergi, elektronik kitap, veri tabanları, danışma kaynakları ile benzeri yayınlardan oluşmaktadır.

Kütüphane koleksiyonları tür olarak basılı, dijital, görsel ve arşiv materyallerinden oluşan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Basılı yayınlar yaklaşık 322.000 cilttir, bunun yanında yaklaşık 160.000 elektronik kitap da bulunmaktadır. Kütüphane ayrıca yaklaşık 64.000 dergiye de elektronik olarak erişim sağlamaktadır. Tüm bunların yanında kütüphanenin dijital koleksiyonları da büyük bir hızla artmaktadır.

Dijital Koleksiyonlar

Dijital Koleksiyonlar portalı Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin yeni bir girişimidir. Binlerce slayt, Koç Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı yüksek lisans ve doktora tezleri ve üniversite yıllıklarının tamamı dijital ortama aktarılmış ve elektronik ortam üzerinden kullanıma sunulmuştur. Detaylı bilgi için ayrıca bakınız.

Nadir Kitap ve El Yazmaları Koleksiyonu

Suna Kıraç Kütüphanesi, Osmanlı ve Avrupa Tarihi, Edebiyat ve Din konularında yaklaşık 8000 nadir esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserlerin büyük bir çoğunluğu Nesteren & Fuat Bayramoğlu ile St. Andrews bağışlarından oluşmaktadır. Ayrıca kütüphane tarafından satın alınan Şinasi Tekin’e ait nadir eserler de bu koleksiyonda yer almaktadır.

Nadir eserler koleksiyonunda yer alan kitaplar Modern Türkçenin dışında Osmanlı Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmışlardır. Nadir Eserler Koleksiyonunda bulunan kitapların konusal dağılımına baktığımızda ağırlıkla 19. ve 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, İstanbul hakkında gezginler tarafından yazılan seyahatnameler, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının diğer ülkelerle ilişkileri, Türk Devrimi ve Mustafa Kemal Atatürk konularında ağırlıkla yazıldıkları göze çarpmaktadır. Özellikle tarihsel araştırma yapanlar için yüksek derecede önem taşıyan bu kitaplar kütüphane birinci katta bulunan Nesteren & Fuat Bayramoğlu Nadir Eserler Odasında muhafaza edilmektedir ve randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu için lütfen libinformation@ku.edu.tr adresine istekte bulununuz.

Koç Üniversitesi Tezleri

Koç Üniversitesi tezlerine https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/collection/tez-koleksiyonu/ adresinden elektronik olarak ulaşabilirsiniz. İlgili tezlerin tam metinlerine kampüs içerisinden erişmeniz mümkündür.

Basılı tezlerimizi, kütüphane katalogumuzu (http://libunix.ku.edu.tr/) kullanarak tarayabilir ve yer numarası ile rafında bulabilirsiniz. Tezler, birinci katta 116 nolu odada yer almaktadır.

Dünyada hazırlanmış olan tezlere “ProQuest Dissertations & Theses Global” adlı veri tabanını tarayarak ulaşabilirsiniz. Bu veri tabanı dünyanın her tarafından 1743’ten günümüze milyonlarca aranabilir tez bibliyografik künyesi yanında PDF biçiminde indirilebilen bir milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997’den bu yana eklenen tezlerin çoğunun tam metnini ve daha eski lisans çalışmalarına tam metin erişim sunmaktadır.

ProQuest Dissertations & Theses Global” veri tabanına erişim Koç Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve personeli ile sınırlıdır. Koç Üniversitesi mensupları ilgili veri tabanına kampüs dışından erişim için  Kampüs Dışı Erişim adresindeki sayfamızı inceleyebilirler.

Tez yazarken araştırmalarınıza yardım için referans kütüphanecilerinden yardım alabilirsiniz. Bunun için askalibrarian@ku.edu.tr adresine mesaj göndermeniz yeterlidir.