TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi yüksek prestijli kurumlara yapılan ödül başvurularınızda, ödüle hak kazanmaya kanıt olarak araştırma çıktılarınız ve yazar olarak aldığınız atıf sayısına ilişkin bilgilerin sunulması istenmektedir.

Talep etmeniz durumunda, ödül başvuru sürecinizde veya bölüm akreditasyon çalışmalarınızda gerekli yayın-atıf analizlerinin ve ödül başvuru formunda istenen diğer ölçümlerin doldurulması konusunda sizlere gerekli desteği sağlıyoruz.

TÜBA-GEBİP Ödülleri:

TÜBA Ödülleri formunuzu ilgili kütüphaneciye göndermeniz halinde, aşağıda gösterilen yayın, atıf bilgisi alanlarını doldurmanıza destek olmaktadır.

 

TÜBA ödülleri başvuru formu için http://www.tuba.gov.tr/tr/tuba-odulleri/tuba-ustun-basarili-genc-bilim-insani-odulleri-gebip/

 

TÜBİTAK Ödülleri:

TÜBİTAK ödülü ilgili başvuru formunuzu ilgili kütüphaneciye göndermeniz halinde, seçilen makaleler için atıf sayıları, makalelerin yayımlandığı derginin etki faktörleri ve yazarın h-indeksi vb bilgileri sağlıyoruz.

 

Formda istendiği gibi, gerekli alanlar Web of Science ve Journal Citation Report 2017’den alınan veriler baz alınarak doldurulmaktadır.

TÜBİTAK ödül başvuru formu için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar

 

Yayın ve atıf raporu desteği almak için, başvuru formunuzu ödül başvuru tarihinden en az bir hafta önce olmak şartıyla askalibrarian@ku.edu.tr adresimize göndermeniz gerekmektedir.