Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak

Tema Hakkında:

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri (Suna Kıraç Kütüphanesi ve birim kütüphaneleri AKMED,  ANAMED ve  VEKAM)  koleksiyonlarının görünebilirliğini arttırmak, bilgilendirici ve ilgi çekici konuları ele alarak bunları araştırmacılara online olarak sunmak amacıyla başlattığı proje, Hazine Serisi 5: Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak teması ile devam etmiştir.

Bu tema, mimari yapıların, sanat eserlerinin, müze nesnelerinin ve arşiv belgelerinin muhafaza edilmesine odaklanmış ve tema kapsamında Koç Üniversitesi Kütüphanelerindeki basılı, dijital ve nadir kaynakların tanıtılmasının yanı sıra podcast, konuşmalar ve sosyal medya gönderileri aracılığıyla kültürel miras varlıklarının korunması konusunda toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlikler yapılmıştır.

Proje Ekibi:

  • Burak Başaranlar (Suna Kıraç Kütüphanesi)
  • Mustafa Ergül (Suna Kıraç Kütüphanesi)
  • Nathalie Defne Gier (Suna Kıraç Kütüphanesi)

Konuşma Serileri

Konuşma Serisi – 1

Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Mimari (21 Nisan 2022)


Konuşma Serisi – 2

Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Müzeler (20 Mayıs 2022)

Podcast

Sosyal Medya Paylaşımları

Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak Tema Tanıtımı (4 Nisan 2022)

Mimari yapıların, sanat eserlerinin, müze nesnelerinin ve arşiv belgelerinin muhafaza edilmesine odaklanacak bu tema çalışması Koç Üniversitesi Kütüphaneler’indeki basılı, dijital ve nadir kaynakların tanıtılmasının yanı sıra podcast, konuşmalar ve sosyal medya gönderileri aracılığıyla kültürel miras varlıklarının korunması konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlar.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Cahide Tamer Koleksiyonu (6 Nisan 2022)

Cahide Tamer’in (1915-2005) 1943-1974 yıllarını kapsayan kariyeri boyunca yer aldığı restorasyon projelerine ilişkin belge, yazışma, fotoğraf, çizim ve plan gibi farklı türde arşiv materyalini içeren koleksiyonuna Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlar sayfasından erişebilirsiniz.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Mimari (12 Nisan 2022)

“…20. yüzyılın başlarında yapılmış bilgisayar öncesi çizimler bile hala arkeolojiye, mimari değendirmelere, kaybolmuş o yapı/nesne üzerinde konuşma olanağı verir. O açıdan, bir mimarinin özgün durumunu hayal etmeye yardım eden çizimler doğru olma sorumluluğu taşır.”

Hayalet Yapılar, “Gözden Irak Yapılar”, Turgut Saner, PATTU, 2010

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Mimari – Konuşma Dizisi – 1 (14 Nisan 2022)

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine serisi 5. tema, “Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak” konuşma dizisi kapsamındaki bu oturum kültürel mirasta mimari konusuna odaklanıyor. 2 değerli konuşmacının yer alacağı oturuma Mesut Diler “Sürdürülebilir Mimari Miras: Kültürel Miras Bizi Koruyabilir mi?” ve Burak Dolu “Gerçek Restorasyon Bu Değil” başlıklı sunumları ile katılacaklardır. Oturumun moderatörlüğünü Barış Altan üstelenecektir.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak (27 Nisan 2022)

“Our philosophy of conservation is based upon resolving a simple dichotomy. The life of places and of buildings is conditioned largely by two contrasting human motives.”

Living Buildings: Architectural Conservation: Philosophy, Principle and Practice, “Ten Degrees of Intervention”, Donald Insall, images publishing, 2008.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Müzeler – Konuşma Dizisi – 2 (14 Mayıs 2022)

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri Hazine serisi 5. tema, “Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak” konuşma dizisi kapsamındaki bu oturum kültürel mirasta müzeler konusuna odaklanıyor. 2 değerli konuşmacının yer alacağı oturuma Nevra Ertürk “Müzelerde Depo Yönetimi” ve Fatma Sezin Doğruer “Müze Sergilemelerinin Tarihi Gelişimi ve Güncel Yaklaşımlar” başlıklı sunumları ile katılacaklardır. Oturumun moderatörlüğünü Ayça Bayrak Uluğ üstlenecektir.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak: Podcast (3 Haziran 2022)

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri olarak yürüttüğümüz Hazine Serisi’nin 5. Teması “Kültürel Mirasta Geleceğe Tutunmak” konusundaki podcast yayınımızda Levent Tökün’ü ağırladık. Kendisiyle kültürel varlıkların kaçakçılığı ve iade süreçlerini konuştuk. Bu sohbette kültürel varlık kaçakçılığının sebepleri, kültürel varlıkların iadelerinin tarihi, günümüzdeki süreçleri ve bu konuyla ilgili birbirinden ilginç birçok örnek tartışıldı. Kültürel varlıkların günümüzdeki maceralarını anlatan keyifli bir bölüm siz bekliyor.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.