Sivil Mimari

Tema Hakkında:

Koç Üniversitesi Kütüphaneleri (Suna Kıraç Kütüphanesi ve birim kütüphaneleri AKMED,  ANAMED ve  VEKAM)  koleksiyonlarının görünebilirliğini arttırmak, bilgilendirici ve ilgi çekici konuları ele alarak bunları araştırmacılara online olarak sunmak amacıyla başlattığı proje, Hazine Serisi 4: Sivil Mimari teması ile devam etmiştir.

Bu proje kapsamında 5 kişilik bir ekiple Ankara ve İstanbul sivil mimarisi başta olmak üzere koleksiyonumuzda yer alan kaynakları araştırmacılarla buluşturmak amaçlanmıştır. Bu sebeple Ankara ve İstanbul sivil mimarisi ile ilgili sosyal medya paylaşımları, dijital sergiler, blog yazıları, konu rehberleri hazırlanmış ve 1 panel düzenlenmiştir.

Proje Ekibi:

  • Aylin Günay (Suna Kıraç Kütüphanesi)
  • Duygu Kevser Ülger (VEKAM Kütüphanesi)
  • Harika Baş Güler (Suna Kıraç Kütüphanesi)
  • Nalan Aslıhan Tarakçı (VEKAM Kütüphanesi)
  • Serhat Uran (Suna Kıraç Kütüphanesi)

Panel

Kültürel Mirasın Yapı Taşı: Sivil Mimarlık Paneli, 23 Mart 2022 (Çevrimiçi)

Konu Rehberi

Sivil Mimari teması süresince yapmış olduğumuz çalışmaları içeren bir konu rehberi hazırladık. Bu konu rehberi, temaya ilişkin genel bilgileri, kaynaklarımızı, dijital koleksiyonlarımızı, blog yazımızı, hazırlanmış sosyal medya paylaşımlarımızı içermektedir.

Sivil Mimari teması kapsamında yapılmış çalışmaları daha yakından görmek için konu rehberimize buradan erişebilirsiniz.

Dijital Sergiler

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930 – 1980 Yapı Envanteri Sergisi

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, Başkent Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş, TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi VEKAM tarafından desteklenmiştir.

Proje kapsamında oluşturulan envanter, Ankara’nın Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 1930-1980 arasında inşa edilmiş ve proje çerçevesinde belirlenen kriterleri barındıran sivil mimari yapılarına ait belgeleme sürecinde elde edilen bulgulardan derlenen kayıtlardan ve materyallerden oluşmaktadır. Envanter kayıtları Koç Üniversitesi VEKAM tarafından dijital koleksiyon olarak erişime açılmıştır.

Hazırlamış olduğumuz dijital sergiye buradan erişebilirsiniz.

 

Bir Osmanlı Sivil Mimari Örneği: 3. Ahmed Meydan Çeşmesi

Bir Osmanlı Sivil Mimari Örneği: 3. Ahmed Meydan Çeşmesi adlı dijital sergimize konu olan 3. Ahmed Çeşmesi, en önemli Osmanlı sivil mimari örneklerindendir. 3. Ahmed Çeşmesi, önceden Perayton isimli eski bir Bizans çeşmesinin yerine inşa edilmiştir. 3. Ahmed Çeşmesi, Lale Devri’nde inşa edilmiş olup günümüzde hala en önemli sivil mimari örneklerimizden olmaya devam etmektedir.

Hazırlamış olduğumuz dijital sergiye buradan erişebilirsiniz.

Blog Yazıları

Kentsel Kimlik Bağlamında Sivil Mimari ve Ara Güler fotoğraflarının İstanbul Sivil Mimarisi’ne Katkısı

Kent kimliği ve kentin kimliğini oluşturan Sivil Mimari yapıların kent belleğine olan katkısı üzerine İstanbul incelenmiş ve Ara Güler fotoğraflarının İstanbul Sivil Mimarisi’ne katkısı Ara Güler’e ait olan fotoğraflar ile ortaya konmuştur. Fotoğrafları incelemek ve blog yazımızı okumak için konu rehberimizi ziyaret etmeyi unutmayın!

Blog yazısına buradan erişebilirsiniz.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sivil Mimari Tema Tanıtımı ve Sivil Mimari Yapı Örnekleri (12 Ocak 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. teması “Sivil Mimari” ile devam ediyor. Sizlere kütüphane ve arşiv koleksiyonlarımızda yer alan kaynaklarla mimari yaşamı, sivil yapılar üzerinden farklı bir pencereden yansıtacağız.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Hakkında Ne Söyledi? – 1 (25 Ocak 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” çalışmaları “Hakkında Ne Söyledi?” serisi ile devam ediyor. Prof. Dr. A. Nuray Bayraktar sivil mimarlık konusundaki görüşlerini bildirdi.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Yapı Envanteri Dijital Sergisi (2 Şubat 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” kapsamında hazırlanan “Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 Yapı Envanteri” sergisi ziyarete açılmıştır.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Hakkında Ne Söyledi? – 2 (9 Şubat 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” çalışmaları, “Hakkında Ne Söyledi?” serisi ile devam ediyor. Doç. Dr. Umut Şumnu sivil mimari mirasın belgelerinden “Banka İkramiye Evleri” konusunda görüşlerini bildirdi.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Bir Osmanlı Sivil Mimari Örneği: 3. Ahmed Meydan Çeşmesi Dijital Sergisi (17 Şubat 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” kapsamında hazırlanan “Bir Osmanlı Sivil Mimari Örneği: 3. Ahmed Meydan Çeşmesi” sergisi ziyarete açılmıştır.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Sivil Mimari Kitap Sergisi (22 Şubat 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” çalışmaları kitap sergisi ile devam ediyor. Sivil Mimari temalı kaynaklardan oluşan sergi 17 Şubat- 18 Mart tarihlerinde Suna Kıraç Kütüphanesi’nde ilgililerinin ziyaretine açılmıştır.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Sivil Mimari Konu Rehberi (24 Şubat 2022)

Sizlere Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” hakkında yapılan çalışmaların detaylarını görmeniz, konuyla ilgili basılı kaynakları incelemeniz ve dijital sergileri ziyaret edebilmeniz için bir Libguide hazırladık.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Blog Yazısı – “Kentsel Kimlik Bağlamında Sivil Mimari ve Ara Güler fotoğraflarının İstanbul Sivil Mimarisi ’ne Katkısı” (2 Mart 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” kapsamında hazırlanan “Kentsel Kimlik Bağlamında Sivil Mimari ve Ara Güler fotoğraflarının İstanbul Sivil Mimarisi ’ne Katkısı” başlıklı blog yazımız yayımlanmıştır.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Yapı Envanteri – Koleksiyondan Seçkiler (10 Mart 2022)

Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin 4. Teması olan “Sivil Mimari” çalışmaları “Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Yapı Envanteri”nden seçkiler ile devam ediyor. Daha fazla sivil mimari yapıya ulaşmak ve detaylarını görmek için dijital koleksiyonlar web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.


Kültürel Mirasın Yapı Taşları: Sivil Mimarlık Paneli (16 Mart 2022)

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ve Birim Kütüphaneleri Hazine Serisinin “Sivil Mimari” başlıklı 4. teması kapsamında düzenlenen, sivil mimarlığı konut, sanat, kültürel miras, koruma ve sivil mimari bellek üzerine yapılan çalışmalar ile ele almayı hedefleyen “Kültürel Mirasın Yapı Taşı: Sivil Mimarlık” paneli 23 Mart Çarşamba günü 13.30-17.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Paylaşımın detaylı haline buradan erişebilirsiniz.